Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Pienet Sydämet

Heinäkuja 11 B, 01660 Vantaa

Käyntios. Laajasuontie 34, 00320 Helsinki

2100315-5

 

Rekisteriasioista vastaava

 

Tuija Rihtilä

+358405413113

tuija@pienetsydamet.com

 

Rekisterien nimet

 

Asiakasrekisteri Pienet Sydämet

Ajanvarausrekisteri Hierontapuoti Pienet Sydämet (Timma)

Laskutusasiakasrekisteri Pienet Sydämet (Netvisor)

 

Rekisterien sisältö ja käyttötarkoitus

 

Rekistereihin kerätään vain oleellinen asiakassuhteen ylläpitoon tarvittava tieto.

Laskutusasiakkaista laskutukseen tarvittavat yhteystiedot.

Sähköiseen ajanvarausrekisteriin nimi, puh.nro, sähköposti, mahdolliset lisätiedot ja mahdollinen suostumus tekstiviesti- ja/tai sähköpostimarkkinointiin.

Asiakasrekisteriin nimi, syntymäaika (ei sotu), puh.nro, sähköposti, ammatti/työn kuva, harrastukset, sairaudet/lääkitykset, mahdollinen suostumus tekstiviesti- ja/tai sähköpostimarkkinointiin,

toteutuneet hoidot, suunnittelu, kotihoito-ohjeet ja muu hoidon kannalta tärkeä tieto.

 

Tietoja käytetään hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten hoidon jatkuvuuden edistämiseksi, palvelujen laadun valvomiseksi, yrityksen tiedotukseen ja markkinointiin asiakkaan suostumuksen mukaan, palvelemaan terveydenhuollon ammattihenkilön oikeusturvaa ja palvelemaan asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

 

Tiedot rekistereihin kerätään asiakkailta sekä laskutusasiakkailta yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

 

Tietojen luovutus

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

 

Rekisterin suojaus

 

Rekisterit säilytetään asianmukaisesti rekisterinpitäjän hallinnoimissa lukituissa tiloissa sekä henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen suojassa.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja tiedon korjaamisvaatimus

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tehdään tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvällä lomakkeella ja toimitetaan rekisterin pitäjälle. Pyyntöön vastataan neljän vkon kuluessa.

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö tehdään tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvällä lomakkeella ja toimitetaan rekisterin pitäjälle. Pyyntöön vastataan neljän vkon kuluessa.

 Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti käytetä muuhun kuin hoito- ja asiakassuhteen ylläpitämiseen. Asiakkaalta pyydetään suostumus yrityksen tiedottamiseen ja markkinointiin ja mikäli tällaista tapahtuu ilman suostumusta tai virheellisesti, on asiakkaalla oikeus vaatia muutosta tapahtuneeseen.